Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bussväntsal

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-11-21 13:20:37
Adress
Järnvägsgatan 1
58222
Linköping
Telefon
+46 0771-21 10 10
Epost
xx
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,20NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är inte tillgänglig
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 135cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Underkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 200cm
 • Längden är 210cm
 • 75cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 75cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,5NCS mot bakgrunden
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 115cm
 • Längden på disken är 77cm
 • Benutrymmets djup är 30cm
 • Välbelyst reception finns
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 115cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 3m
 • Hållplatsen lutar 1% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 20cm hög
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 65cm
 • Den fria ytans bredd är 300m

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns
 • Tidtabellens underkant är placerad 140cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 3.5m långt
 • Väderskyddet är 1.2m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 1.2m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0mm
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1.5m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 61cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Terminalbyggnad

Skriv ut

Gångytan

Sittplats

Väntrum

Skriv ut

Skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Handikapptoalettens utformning

Biljettkassa

Skriv ut

Disk med fast höjd

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Sittplats

Finns på hållplatsen

Finns på hållplatsen

Väderskyddet