Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fjärrbussterminal

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-11-21 13:21:08
Adress
Järnvägsgatan
58222
Linköping
Telefon
+46 xx
Epost
xx
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 0m från entrén
 • Belysning finns
 • Trottoarkantens höjd är 14cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 2m
 • Hållplatsen lutar 1% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 20cm hög
 • Hållplatsytan är 1.9m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 1.9m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Ljushetskontrasten på ledstråket utmed hållplatsytan är 0.6NCS mot bakgrunden

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns inte
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 150cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 7.4m långt
 • Väderskyddet är 1.3m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 1.9m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0mm
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 0m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Terminalbyggnad

Skriv ut

Sittplats

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Väderskyddet