Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Malmslätts bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-22 14:21:40
Adress
Kärnabrunnsgatan 12
586 62
Linköping
Telefon
+46 013-20 56 99
Epost
xx
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 00m
 • Av- och påstigningsplatsen är 00m från entrén

Gångvägen

 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 15m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 67cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 10m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Gångvägens bredd är 0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 00m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 4.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Markeringen är placerad 105cm över golv
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Markeringen är placerad 105cm över golv
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Höj- och sänkbart bord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 73cm
 • Benutrymmet är 57cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 140cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 77cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 74cm
 • Längden på disken är 300cm
 • Benutrymmets djup är 66cm
 • Välbelyst reception finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Kroken har höjden 110cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Lägsta hyllan är placerad 30cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 165cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 00cm
 • Den fria ytans bredd är 00cm
 • Bokinkastet är placerat 80cm ovanför golvet
 • Viss information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 30cm
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 0cm över underlag
 • Det finns inte akustisk information
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 00cm
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 74cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 290cm
 • Längden är 218cm
 • 150cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 76cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 103cm från golvet
 • Spegelns överkant är 173cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 94cm
 • Skötbordets längd är 68cm
 • Skötbordets bredd är 53cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 127cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 107cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 4 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns
 • Avståndet mellan armstöden är 63cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 53cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 56cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Tröskeln

Vindfångets skjutdörr

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Höj- och sänkbart bord

Bord

Skylt på vägg

Informationsplats

Informationsdisk

Kapprum

Sittplats

Hyllor finns

Bokinkast inomhus

Låneautomat

Skylt vid dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Nödlarm