Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Östergötlands Museum, Linköping

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-11-21 14:04:06
Adress
Raoul Wallenbergs plats
581 02
Linköping
Telefon
+46 013-23 03 00
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 11m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 18m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 660cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 7-10cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.35NCS
 • Trappans steg är 135cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Rampen

 • Rampen lutar 10%
 • Lutningen på rampen är 260m lång
 • Rampen är 99cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 320cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 70cm över golv
 • Markeringen är placerad 70cm över golv
 • Markeringen är placerad 75cm över golv
 • Markeringen är placerad 75cm över golv
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.40NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 104cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 220cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.50NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.2NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 23s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 88cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 122cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 330mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 240cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 240cm bred
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 133cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 106cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 107cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 110cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 25cm
 • Fri bredd under bordet är 59cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 73cm
 • Längden på disken är 143cm
 • Benutrymmets djup är 30cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.40NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 124cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.3NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 107cm
 • Kroken har höjden 164cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 180cm från golvet
 • Spegelns överkant är 77cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 14cm
 • Draghandtaget är placerat 83cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 158cm
 • Längden är 182cm
 • 40cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 102cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 99cm från golvet
 • Spegelns överkant är 156cm från golvet
 • Kroken har höjden 107cm
 • Kroken är placerad 25cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 93cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 64cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 95cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 44cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 75cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 75cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 88cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 195cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 105cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 105cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 137cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 59cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.20NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 205cm
 • Den fria ytans bredd är 158cm
 • Djupet på hisskorgen är 146cm
 • Hisskorgens bredd är 100cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 50mm när hissen stannat
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 30NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 89cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.4NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 87cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 83cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Trappan

Rampen

Gångväg

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Fristående skylt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Disk med fast höjd

Fast placerad kortläsare

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Kapprum

Spegel

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage (Passage till hiss)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Passageöppning

Nivåskillnader inomhus (Hiss till utställningar)

Skriv ut

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan