Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

GAMMELSTADSVIKENS NATURRESERVAT

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-11-07 13:21:21
Adress
GAMMELSTADSVIKEN
971 85
LULEÅ
Telefon
+46 920-45 44 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,56m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,56m
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 17m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,56m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,56m
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 10m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 17m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 156cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,80NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 156cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 156cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 90cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 90cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 90cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,85NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig med mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,93m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan är 1,88m lång
 • Belysning finns inte
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 1,93m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 107m

Gångyta

 • Korsningens markering har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 156cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande yta

Stig

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,30NCS mot underlag

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 91cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Rastplats

 • Bredden lutar 0%
 • Längden på ytan lutar 0%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn
 • Den fria ytans bredd är 3,95m
 • Ytans längd är 2,20m

Grillplats

 • Grillbädden är 50cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 1,10m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,30NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 163cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 168cm
 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 68cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 255cm
 • Längden är 255cm
 • 77cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 87cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,25NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 76cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 76cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 0cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 0cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 0cm från hörn
 • Torkmöjligheten är saknas
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Passageöppningen

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Fristående skylt

Fristående skylt

Orienteringstavla utan tal

Utemiljö

Skriv ut

Stig med mötesplats

Gångyta

Passageöppningen

Stig

Sittplats

Fristående skylt

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd