Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Björkesbacka vandringsled

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-24 09:18:15
Adress
Björkesbacka
511 92
Örby
Telefon
+46 0320 21 70 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 110m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Gångytan lutar 11,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 35m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,4NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Gångytan lutar 2,1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Belysning finns inte

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 40m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 61cm
 • Den fria ytans bredd är 1m

Rastplats

 • Bredden lutar 0,5%
 • Längden på ytan lutar 5,5%
 • Underlaget är lös, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 4m
 • Ytans längd är 6m
 • 68cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 72cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 19cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 40cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 1m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill