Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Viskavallens idrottsplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-19 13:46:11
Adress
Viskavallen
511 56
Kinna
Telefon
+46 0320 21 76 85
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 90m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 12,6%
 • Lutningens sträckning är 32m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,1% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 200cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 12,2% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 6,3% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 300cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 2,9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0,9% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fasta sittplatser

 • Det finns 20st platser för rullstol
 • Totalt finns 400st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 50cm bred
 • En gångyta är 50cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Den fria ytan lutar 3,2% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 1,6% i sidled
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 84cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 80cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,6m
 • Gångytan lutar 1,2% i sidled
 • Gångytan är 32m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 22,5%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Dörrhandtaget är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Beskriv gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 2,1m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 1,9m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Skylt på vägg

Åhörarplatser

Skriv ut

Fasta sittplatser

Platser för rullstol

Gångväg (Läktare till toalett)

Skriv ut

Gångväg

Toalett utomhus

Skriv ut

Toalett

Slagdörr

Beskriv gemensamt utrymme