Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

MELLERUDS KOMMUNHUS OCH MEDBORGARKONTOR

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 12:24:38
Adress
Storgatan 13
464 80
Mellerud
Telefon
+46 0530-18900
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 60m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.8% i sidled
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 7.25m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 15m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns
 • Trottoarkantens höjd är 0cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 0%
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 0cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 0%
 • Pollare intill övergångsställe finns
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 75m från entrén
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 200m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 30m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 60m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 203cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 13cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 0.8cm över golv
 • Markeringens färg är röd
 • Markeringen är placerad 1.5cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.8cm
 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0.8cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0.45cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 29s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 100mm
 • Skyltens belysning är bländfri

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 80cm över golv
 • Markeringens färg är röd
 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Markeringens färg är röd
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 29s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.4NCS
 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.4NCS
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Sittplatsens sitthöjd är 0.45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.4NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 110cm
 • Längden på disken är 350cm
 • Benutrymmets djup är 46cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.4NCS
 • Längden på disken är 350cm
 • Benutrymmets djup är 46cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 72cm
 • Högsta höjden på disken är 109cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.4NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.4NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 30s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.4NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred

Trappa

 • Det är 21st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 160cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Det finns inte en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 103cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 10cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 2.75cm
 • Den fria ytans bredd är 1.35cm
 • Djupet på hisskorgen är 120cm
 • Hisskorgens bredd är 90cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 25mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Ledstången är 100cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 35cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 118cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 110cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 26cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 183cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 177cm
 • Kroken har höjden 154cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrhandtaget är placerat 43cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 69.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 169cm
 • Längden är 173cm
 • 40cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 73cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 40cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 117cm från golvet
 • Spegelns överkant är 173cm från golvet
 • Kroken har höjden 119cm
 • Kroken är placerad 163cm från hörn
 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 67cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 67cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Nödlarm på vägg är placerat 130cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 30cm från golv

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Dörröppningens fria bredd är 58cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörrhandtaget är placerat 84cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg (Storgatan)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Övergångsställe

Parkering och gångväg (Köpmantorget)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Fast föremål

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Receptionen

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Passage

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Trappa

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Kapprum

Skriv ut

Skylt på vägg

Kapprum

Mötesrum (Skållerud)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Bord

Mötesrum

Mötesrum (Bolstad)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Mötesrum

Passage (till handikapptoalett)

Skriv ut

Passageöppning

Toalett inomhus (Plan 3)

Skriv ut

Handikapptoalett

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Nödlarm

Passageöppning

Slagdörr