Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Centrumskolan Dingle

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 12:48:20
Adress
Järnvägsgatan 8
45561
Dingle
Telefon
+46 0524-18075
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10.0m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4.99%
 • Lutningens sträckning är 10.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 10.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Gångmatta utanför dörr

 • Gångmattan är lös

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 155cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 96cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 61cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 63cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 56cm

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 1.57cm
 • Benutrymmets djup är 25cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 80cm
 • Högsta höjden på disken är 100cm

Informationsplats

 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • En gångyta är 150cm bred
 • All information finns på lättläst svenska

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Lägsta hyllan är placerad 37cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 147cm från underlag

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 68cm

Bokinkast utomhus

 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 0%
 • Bokinkastet är placerat 55cm ovanför golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 92cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 135cm
 • Längden är 200cm
 • 20cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 65cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Spegelns underkant är 95cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet
 • Kroken har höjden 88cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 104cm från golvet
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 84cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 84cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 44cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut

Ramp

 • Rampen lutar 9.2%
 • Lutningen på rampen är 6.0m lång
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Fri bredd under bordet är 200cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött mat
 • En gångyta är 150cm bred

Bordsservering

 • Personlig service finns inte vid beställning

Av- och påstigning med gångväg (Mot rektorsexpeditionen)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång (Rektors-expedition)

Skriv ut

Slagdörren

Gångmatta utanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Bibliotekslokal

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Höj- och sänkbar informationsdisk

Informationsplats

Bibliotek

Hyllor finns

Hyllor finns

Övriga datorbord

Bokinkast utomhus

Handikapptoalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Entré utomhus (Matsal)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Matservering

Skriv ut

Matservering

Matservering

Matservering

Bordsservering