Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Filmstaden

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-09-19 16:20:49
Adress
Drottninggatan 56
600 02
Norrköping
Telefon
+46 856260000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.3 %
 • Handikapparkeringsplatsen är 5.9 m lång
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.3 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 57 m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 135 cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1 cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 2.1 %
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0.79 m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 185 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2.4 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 185 m

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.5 NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 6 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 206 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.27 NCS
 • Trappans steg är 15.8 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.27 NCS
 • Trappans steg är 30 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96 cm
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96 cm
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 105 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 8 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 197 cm
 • Djupet på hisskorgen är 148 cm
 • Hisskorgens bredd är 112 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 10 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.33 NCS
 • Ledstången är 77 cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 88 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 8 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7 s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4.5 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 93 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 88 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40 cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 143 cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 2.6 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1 % i längsriktning

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8 % i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 107 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 172 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 109 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 138 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1 NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 3.7 %
 • Lutningens sträckning är 3.29 m
 • Skyltens belysning är bländfri

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.6 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 300 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1 % i längsriktning

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 146 cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 147 cm
 • Kassapriset är placerat 145 cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0 NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10 mm
 • Kassans höjd är 81 cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 100 cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.08 NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag, tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 140 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 237 cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 105 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19 NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 170 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 54 cm bred
 • En gångyta är 24 cm bred
 • Den fria ytans bredd är 82 cm
 • Den fria ytan lutar 0.4 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.1 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 103.5 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19 NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 50 cm bred
 • En gångyta är 19 cm bred
 • Den fria ytans bredd är 87 cm
 • Den fria ytan lutar 0.8 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 1.2 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 125 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19 NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 151 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 106 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19 NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 48 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 48 cm bred
 • En gångyta är 22 cm bred
 • Den fria ytans bredd är 87 cm
 • Den fria ytan lutar 0.1 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.6 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 117 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19 NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 267 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 50 cm bred
 • En gångyta är 22 cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 82 cm
 • Den fria ytan lutar 0.3 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.5 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 106 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19 NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 240 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 2.4 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 54 cm bred
 • En gångyta är 31 cm bred
 • Den fria ytans bredd är 87 cm
 • Den fria ytan lutar 0.6 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.7 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 106 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19 NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 175 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 55 cm bred
 • En gångyta är 30 cm bred
 • Den fria ytans bredd är 126 cm
 • Den fria ytan lutar 0 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.7 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 117 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19 NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 44 cm bred
 • En gångyta är 28.5 cm bred
 • Den fria ytans bredd är 128 cm
 • Den fria ytan lutar 0.2 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.1 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 11 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 155 m
 • Svängrumsytan lutar 0 % i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 300 m
 • Svängrumsytan lutar 0.2 % i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85 cm från golvet
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.39 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 117 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194 cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 122 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 21 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 144 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 156 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.16 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.1 NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0 cm
 • Skötbordets längd är 0 cm
 • Skötbordets bredd är 0 cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Cykelväg vid gångväg

Ingång (Gamla Rådstugugatan)

Skriv ut

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Slagdörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Ingång (Drottninggatan)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butik

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Inomhusmiljö

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Biosalong (Salong 1)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Åhörarplatser

Syntolkning

Biosalong (Salong 2)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Åhörarplatser

Syntolkning

Biosalong (Salong 3)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Åhörarplatser

Syntolkning

Biosalong (Salong 4)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Åhörarplatser

Syntolkning

Biosalong (Salong 5)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Syntolkning

Biosalong (Salong 6)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Åhörarplatser

Syntolkning

Biosalong (Salong 8)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Åhörarplatser

Syntolkning

Biosalong (Salong 7)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Åhörarplatser

Syntolkning

Toalett inomhus

Skriv ut

Övrig toalett

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalettens utformning