Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Linden

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-09-10 10:43:59
Adress
Drottningatan 41
602 32
Norrköping
Telefon
+46 11216500
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0m
 • Hållplatsen lutar 0.5 % i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0.4 % i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Kantstenen vid hållplatsen är 17 cm hög
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan
 • Ljushetskontrasten på ledstråket utmed hållplatsytan är 0.43 NCS mot bakgrunden
 • Cykelväg finns inte placerad så den går genom hållplatsytan

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 105 cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 3.4 m långt
 • Väderskyddet är 1.3 m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 1.3 m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0 mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0 m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 255 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4.3 % i sidled
 • Gångytan är 64.5 m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 4.4 %
 • Lutningens sträckning är 1.5 m

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 277 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 20 cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.11NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 250 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2 % i längsriktning

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag, tunn

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 9 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 23 cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.9 NCS

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 264 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1 % i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5 s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.8 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 209 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6 % i längsriktning

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag, tunn

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 9 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 97 cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.57 NCS

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 270 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4 s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 260 cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.57 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 51 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Djupet på hisskorgen är 173 cm
 • Hisskorgens bredd är 90 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 78 cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12 s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2.5 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 137 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 112 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 42 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 95 mm

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 4.4 %
 • Lutningens sträckning är 23.6 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 276 cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 172 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 195 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.23 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 266 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88 cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 80 cm
 • Draghandtaget är placerat 95 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 394 cm
 • Längden är 216 cm
 • 91 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 216 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 61 cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.55 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 80 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 270 cm från golvet
 • Kroken har höjden 144 cm
 • Kroken är placerad 88 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 70 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 14 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 92 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 92 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 90 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.55 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 18 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 67 cm från golv

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Sittplats

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Ingång (Prästgatan)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Orienteringstavla utan tal

Ingång (Hantverkaregatan.)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Gångmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ingång (Drottninggatan)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Nivåskillnader inomhus (Hiss till övre plan)

Skriv ut

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passage (Passage på övre plan till parkeringshus Ankaret)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Skylt från tak

Alternativ lutning

Passage (Passage på övre plan till HWC)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Handikapptoalett

Skriv ut

Fristående skylt

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg