Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vilbergens bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 23:22:49
Adress
Urbergsgatan 90
603 56
Norrköping
Telefon
+46 011-15 27 02
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,9m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 105m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3,17m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,17m
 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 13,4m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 70m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 23m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 300cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,35 NCS mot omgivande yta

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 6,1%
 • Lutningen på rampen är 0,3m lång
 • Rampen är 108cm bred
 • Rampen lutar 0,2% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 220mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 135cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 102cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,61NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,61NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 188cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 107cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 115cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är lös, infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 48cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 113cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 270cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,63NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,04NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,61NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 178cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 134cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 180cm
 • Den fria ytans bredd är 240cm
 • Kroken har höjden 160cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 296cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 100cm
 • Längden på disken är 300cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,12NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 100cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 100cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 92cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 46cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • En gångyta är 89cm bred
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 20mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,62NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 3cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 193cm från underlag

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 110cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 107cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Anropsknappen är placerad 109cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 43cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,39NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Det finns inte akustisk information

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,62NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135cm
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,41NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,41NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 46cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 32cm
 • Draghandtaget är placerat 105cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 153cm
 • Längden är 235cm
 • 29cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 50cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 58cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 98cm från golvet
 • Spegelns överkant är 202cm från golvet
 • Kroken har höjden 161cm
 • Kroken är placerad 30cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 150cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 39cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 86cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 86cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 92cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 72cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 121cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Passageöppningen

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Rampen

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Slagyta

Entré

Vindfångets passageöppning

Kapprum

Receptionshall biblioteket

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Disk med fast höjd

Receptionen

Bibliotek

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Bibliotek

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Låneautomat

Skriv ut

Låneautomat

Låneautomat

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett