Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kyrkhults församlingshem

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-07-15 15:17:19
Adress
Fridaforsvägen 9
29060
Kyrkhult
Telefon
+46 0454-302140
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 113cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 209cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 100mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 3m
 • Av- och påstigningsplatsen är 22m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,96m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,96m

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 234cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 249cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9,1%
 • Lutningens sträckning är 14,8m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,70m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 213cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rampen

 • Rampen lutar 6,1%
 • Lutningen på rampen är 5,10m lång
 • Rampen är 173cm bred
 • Rampen lutar 1,1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 103cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 223cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 118cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 178cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,15NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 65,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,05NCS
 • Det finns anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 223cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 223cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 510cm
 • Den fria ytans bredd är 253cm
 • Kroken har höjden 157cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 75cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 253cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 127cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 139cm
 • Längden är 208cm
 • 27,5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 77cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 172cm från golvet
 • Kroken har höjden 169cm
 • Kroken är placerad 29cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 135cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 21cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 73cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 137cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 236cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 246cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 140cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 166,5cm

Skylt

Skriv ut

Fristående skylt

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Fristående skylt

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Rampen

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Skylt på vägg

Kapprum

Kapprum

Spegel

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Samlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord