Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kyrkhults kyrka

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-07-18 08:23:45
Adress
Fridaforsvägen 2
290 60
Kyrkhult
Telefon
+46 (0)454-301240
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 3m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 6,1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6.3%
 • Lutningens sträckning är 10m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 104cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 225cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 109cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 159cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 27cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,75NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Passagetiden är 27s

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 194cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 132cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Passagetiden är 24s

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 76cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 180cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,40NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 6,1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6,3%
 • Lutningens sträckning är 10m

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 500cm bred
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Trappans steg är 35,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången slutar 10cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,55NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången slutar 23cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 22,5cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,55NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 417cm bred
 • Trappans steg är 15,5cm höga
 • Trappans steg är 39cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 45cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,80NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 41cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 17cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,80NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 237cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 308cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 188cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 217cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 9cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Kapprum

 • Kroken har höjden 150cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 133cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 93cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 215cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Ljusbärare

 • Höjden på högst placerade ljus är 118cm
 • Höjden på lägst placerade ljus är 94cm
 • Bredd på fri yta framför ljusbäraren är 94cm
 • Fri längd framför ljusbärare är 300cm

Fasta sittplatser

 • Totalt finns 630st sittplatser
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 224cm
 • Den fria ytan lutar 0,2% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0,3% i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 217cm bred
 • Trappans steg är 10cm höga
 • Trappans steg är 39cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är jämn

Ramp

 • Rampen lutar 7,3%
 • Lutningen på rampen är 2,36m lång
 • Rampen är 96cm bred
 • Rampen lutar 0,4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är jämn
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,20NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 229cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 126cm
 • Längden är 230cm
 • 58cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 27cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,5cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Spegelns underkant är 145cm från golvet
 • Spegelns överkant är 189,5cm från golvet
 • Kroken har höjden 157cm
 • Kroken är placerad 90cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 147cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 46cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 73cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 73cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84,5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 39cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 87cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,20NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 134cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 230cm
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Av- och påstigning med gångväg (Sidoingång, handikappanpassad)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg (Sidoingång, handikappanpassad)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Ingång (Sidoingång, handikappanpassad)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Parkering och gångväg (Huvudingång)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ingång (Huvudingång)

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vapenhus

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Kapprum

Spegel

Kyrkorum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Ljusbärare

Fasta sittplatser

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Podium

Trappa

Trappa

Ramp

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning