Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Olofströms Bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 18:12:27
Adress
Östra Storgatan 24
293 34
Olofström
Telefon
+46 0454-93600
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,30m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,6% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,25NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,8% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 50m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 1,45m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 101cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 118cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 1,45cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,20NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 118cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,20NCS
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 268cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 105cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 117cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 116cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 118cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 23,,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,20NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 118cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 24cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,20NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 105cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 58cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 180cm
 • Djupet på hisskorgen är 141cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,20NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Passagetiden är 13s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 112cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 103cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 213cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 24mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 74cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 195cm
 • Längden är 224cm
 • 103cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 37cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 95cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Kroken har höjden 170cm
 • Kroken är placerad 106cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 94cm
 • Skötbordets längd är 70cm
 • Skötbordets bredd är 48cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 78cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 52cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 89cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 59cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 22cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv

Övrig toalett - Damtoaletter

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 114cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 1,92m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 3m
 • Svängrumsytan lutar 0,2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Spegelns underkant är 123cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 83cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 136cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 192cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Övrig toalett - Herrtoaletter

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 1,92m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 3m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 119cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,85NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Spegelns underkant är 124cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 80cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 32cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 192cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 42cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 216cm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 184cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 97cm

Kaffeautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm

Kaffeautomaten

 • Lägsta höjd att nå för att välja dryck är 102cm över underlaget
 • Funktionen är placerad 122cm över underlaget
 • Avståndet till närmsta förmålet är 300cm
 • Funktionens typ är tryckknapp
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • A function that does not need to be turned is finns
 • Det finns inte på automatens funktioner
 • Talad information finns inte för att välja dryck
 • Ljushetskontrasten där du ställer fram koppen, eller hämtar den, är 0NCS mot bakgrunden
 • Ytan där du ställer eller hämtar koppen är 81cm över underlaget
 • Information om att koppen är fylld ges visuellt

Knappar

 • Markeringen är varken relief eller punktskrift
 • Knapparnas diameter är 20mm
 • Tryckmotstånd finns på knapparna
 • Bekräftelse på att knappen har tryckts in ges visuellt
 • Kortaste avståndet mellan knappar är 12mm

Användarinstruktioner

 • Instruktionens högsta placering på automaten är 130,5cm över underlaget
 • Instruktionens lägsta placering på automaten är 123cm över underlaget

Utformning

 • Instruktionens textstorlek är 4mm
 • Instruktionens typ av text är enkelt typsnitt
 • Instruktionens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Instruktionen finns som text
 • Instructions that are easy to understand are finns
 • Automatens instruktioner finns på svenska

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 54cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 57cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 89cm
 • Fri bredd under bordet är 54cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 13st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 156cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,75NCS
 • Trappans steg är 17,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,75NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången slutar 3cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången slutar 3cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 265cm
 • Benutrymmets djup är 70cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 72cm
 • Högsta höjden på disken är 110cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,20NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns inte
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 9mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 37cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 151cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 53cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 119cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 89cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 90cm ovanför golvet
 • Viss information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 47cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 50cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 55cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 9mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 39,5cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 145cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 341cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 154cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 118cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 104cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 116cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 81cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 120cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,10NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 122cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 226cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,10NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 129cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 222cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 93cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 38,5cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 53cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 74,5cm
 • Fri bredd under bordet är 141,5cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 9mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 14cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 148,5cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 57cm
 • Fri bredd under bordet är 126cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 216cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 228cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 28mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 32cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 223cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 116cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 120cm
 • Fri bredd under bordet är 117cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entréhall

Skriv ut

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett - Damtoaletter

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Övrig toalett - Herrtoaletter

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Bibliotekslokal

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Kaffeautomat

Kaffeautomaten

Knappar

Användarinstruktioner

Utformning

Sittplats

Bord

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Höj- och sänkbar informationsdisk

Hyllor finns

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Bokinkast inomhus

Bokinkast inomhus

Bibliotekslokal (Sagorum)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Hyllor finns

Hyllor finns

Passage (från hiss till bibliotekslokal plan 2)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt vid dörr

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Bibliotekslokal (Plan 2 Svensk facklitteratur)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Bord

Hyllor finns

Hyllor finns

Övriga datorbord

Mötesrum (Läsesal med Harry Martinson samling)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord