Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gardinateljén i Örebro

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-04-21 13:27:00
Adress
Stortorget 13
702 11
Örebro
Telefon
+46 019-10 35 45
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,2%
 • Handikapparkeringsplatsen är 10m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,1% i sidled
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 500cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13,8%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0,2m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 279m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 279m
 • Avfasningen på det enskilda steget är 105cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 0%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 15cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen
 • Avfasningen på det enskilda steget är 105cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 0%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 267cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 167cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 25cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 650cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 99cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 23cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 178cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 110cm
 • Kassapriset är placerat 133cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.8NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 119cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.7NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 152cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.70NCS mot omgivande vägg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Ingång (stortorget)

Skriv ut

Enskilt steg

Skylt från tak

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Butikslokal

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Inomhusdörr (passageöppning)

Skriv ut

Passageöppning