Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

KappAhl

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Köpmangatan 16
702 10
Örebro
Telefon
+46 019-13 32 30
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 214cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 156cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 334cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.2% i längsriktning

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 158cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 67cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 93cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 120cm
 • Trappan kompenseras av hiss, ingenting

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 97cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 26cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 151cm
 • Den fria ytans bredd är 171cm
 • Djupet på hisskorgen är 135cm
 • Hisskorgens bredd är 100cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.3NCS
 • Ledstången är 89cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 46cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 113cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 103cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 17cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med hiss

Beskriv rulltrappan

 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 1cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 81cm bred
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 9s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 1cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 92cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 92cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 132cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 189cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 128cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 126cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 97cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 107cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Kroken har höjden 138cm
 • Kroken är placerad 42cm från hörn
 • Spegelns underkant är 18cm från golvet
 • Spegelns överkant är 213cm från golvet
 • Bänkens bredd är 120cm

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Rulltrappa

Beskriv rulltrappan

Butikslokal

Klädstång

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Provrum