Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intersport Örebro City

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-18 11:38:19
Adress
VÅGENGALLERIAN
702 10
Örebro
Telefon
+46 019-10 41 20
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 521cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 478cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 167cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 370cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Dörrmatta innanför passageöppning

 • Dörrmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 93cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med vanlig trappa
 • Rulltrappan rör sig neråt
 • Kanten vid rulltrappans början är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 1cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 101cm bred
 • Trappans steg är 18cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 10s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 1cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 101cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 101cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 58cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 220cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 137cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 187cm
 • Kassapriset är placerat 124cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 91cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 126cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.7NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 107cm
 • Den fria ytans bredd är 87cm
 • Kroken har höjden 155cm
 • Kroken är placerad 39cm från hörn
 • Spegelns underkant är 63.8cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 499cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 490cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 223cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 285cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 70cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 41cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med vanlig trappa
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 1cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 101cm bred
 • Trappans steg är 18cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 10s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 1cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 101cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 101cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 21cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 187cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 118cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 343cm
 • Kassapriset är placerat 127cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 92cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 125cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.7NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 128cm
 • Den fria ytans bredd är 106cm
 • Kroken har höjden 155.5cm
 • Kroken är placerad 41cm från hörn
 • Spegelns underkant är 49.5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 193cm från golvet
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittytan är 37cm bred

Ingång (Plan 2)

Skriv ut

Skylt från tak

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Dörrmatta innanför passageöppning

Butikslokal (Plan 2)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Rulltrappa

Butikslokal

Klädstång

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Provrum

Ingång (Plan 1)

Skriv ut

Skylt från tak

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Butikslokal (Plan 1)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Rulltrappa

Butikslokal

Klädstång

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Provrum