Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ängstäppan (Förskola)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 17:21:43
Adress
Ängstäppevägen 1-3
14464
Rönninge
Telefon
+46 8-53259959
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 14m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11,4%
 • Lutningens sträckning är 1,2m
 • Ytan efter lutningens slut är 13m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 110cm

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,6m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 9cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 120cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 55cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Rampen

 • Rampen lutar 9,6%
 • Lutningen på rampen är 3,4m lång
 • Rampen är 110cm bred
 • Rampen lutar 1,3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,20NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången slutar 68cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,50NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 107cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 310cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens överkant är placerad 68cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,10NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Fast föremål

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Enskilt steg

Ingång

Skriv ut

Trappan

Rampen

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré