Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Berga Bollplan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 17:22:30
Adress
Tallsätravägen
14462
Rönninge
Telefon
+46 8-53259800
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 27m
 • Av- och påstigningsplatsen är 20m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 11cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 400cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0,9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5m

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 45m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0,9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,6m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9%

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 11cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,25NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 122cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1,1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2,1%
 • Den fria ytans bredd är 105m
 • Bredden lutar 0,3%
 • Ytans längd är 68m
 • Längden på ytan lutar 0,4%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 16,5%
 • Lutningen på rampen är 1m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 0,3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 155cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 133cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,2% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 71cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 168cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 290cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 167cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens färg är gul

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 260cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 296cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 169cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 43,5cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,30NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,25NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 498cm
 • Den fria ytans bredd är 260cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 47cm
 • Bänkens bredd är 480cm
 • Bänkens djup är 43cm

Krok

 • Kroken har höjden 162cm
 • Kroken är placerad 263cm från hörn

Spegel

 • Spegelns underkant är 128cm från golvet
 • Spegelns överkant är 188cm från golvet

Dusch

 • Den fria ytans längd är 90cm
 • Den fria ytans bredd är 91,5cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren är placerad 135cm från golv
 • Blandaren är placerad 45cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 498cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 302cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 280cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 33cm
 • Draghandtaget är placerat 108cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 170cm
 • Längden är 220cm
 • 40cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 74cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 40cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 171cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 60cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 25cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 76cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 75cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 36cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2,9m
 • Gångytan lutar 2,2% i sidled
 • Gångytan är 48m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 69m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4,4%
 • Lutningens sträckning är 6m
 • Ytan efter lutningens slut är 17m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,2% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Enskilt steg

Informationsplats ute

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Grind

Omklädningsrum (Berga sporthall)

Skriv ut

Rampen

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Omklädningsutrymmet

Bänk

Bänk

Krok

Spegel

Dusch

Dusch

Skylt på vägg

Pictogram

Utformning av väggskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Gångväg (Från omklädningsrum till bollplan)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Fast föremål