Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bergsgårdsskolan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 17:18:10
Adress
Säbytorgsvägen 16
14440
Rönninge
Telefon
+46 8-53259700
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12m
 • Av- och påstigningsplatsen är 27m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,50m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11,8%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 17m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 400cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 45m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 5,2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 6m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 14cm

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 12,9%
 • Lutningens sträckning är 2m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 314cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 195cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,9% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 117cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,9% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 176cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 156cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 196cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 177cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser, hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 108cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 176cm
 • Längden är 168cm
 • 34cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 80cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 117cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 30cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 100cm
 • Spegelns underkant är 135cm från golvet
 • Spegelns överkant är 174cm från golvet
 • Kroken har höjden 152cm
 • Kroken är placerad 41cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 53cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 15cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 73cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 72cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 57cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har två kranar

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 38cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 98cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 98cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Fast föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Pictogram

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg