Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Växthuset (Ungdomsmottagningen, MiniMaria, Öppenvården, KAA och Elevhälsan)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 17:14:28
Adress
Säbyhallsvägen 18
14437
Rönninge
Telefon
+46 8-53257356
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 4m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,7m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4,7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4,1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 53m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 8m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,15NCS mot omgivningen

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 236cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 139cm
 • Den fria ytans bredd är 124cm
 • Ringklockan är placerad 113cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 4,5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,85NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 141cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,9% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 259cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös, infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös, infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 11cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88,5cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 104,5cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 176,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 221cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 366cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 221cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 126cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 213cm
 • Längden är 247cm
 • 89cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 93cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 121cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 138cm
 • Kroken är placerad 40cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 19cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 64cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 76cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 73cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,20NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 17cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Passage (till toalett)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg