Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Näsbadet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Skärvalången
53292
Axvall
Telefon
+46 0511-329 46
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 200m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Belysning finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 60m
 • Ytan efter lutningens slut är 150m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 100cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 59cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp
 • Tröskelns höjd är 16cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus, sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är grus, sand

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1.2m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 10cm

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 4%
 • Lutningens sträckning är 2m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2m
 • Vändytans fria längd är 2m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 30mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 42cm
 • Bänkens bredd är 500cm
 • Bänkens djup är 45cm

Krok

 • Kroken har höjden 150cm

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 68cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 10cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 50cm utanför bordets ben

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalett

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Bryggan

Enskilt steg

Alternativ lutning

Brygga

Badstege ner i vattnet

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Rastplats

Rastplats

Fristående skylt