Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Billingebadet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2020-05-18 15:43:26
Adress
Arne Sandbergs väg
54133
Skövde
Telefon
+46 0500498000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 18m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 12cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 220cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 42%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 1m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 75m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.4m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 13%
 • Lutningens sträckning är 8m
 • Ytan efter lutningens slut är 1.4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 160cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 250cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.35NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 180cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 20%
 • Lutningen på rampen är 13m lång
 • Rampen är 104cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Personlig service

 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Kassans höjd är 107cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled

Beskriv gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,8NCS mot omgivande vägg

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är flera omklädningsrum i utrymmet
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 105cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 42cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 45cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 85cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 150cm
 • Kroken är placerad 50cm från hörn

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser, hasp

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 25cm
 • Draghandtaget är placerat 89cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 252cm
 • Längden är 200cm
 • 10cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 30cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 112cm från golvet
 • Spegelns överkant är 156cm från golvet
 • Kroken har höjden 117cm
 • Kroken är placerad 52cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 100cm
 • Skötbordets längd är 75cm
 • Skötbordets bredd är 70cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 122cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 84cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 81cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 94cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 68cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 160m
 • Svängsrumsytans längd är 180m

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 37cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har två kranar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 130cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 73cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Tvålen är parfymerad
 • Städlista finns inte

Dusch

 • Den fria ytans längd är 243cm
 • Den fria ytans bredd är 370cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 116cm från golv
 • Blandaren är placerad 42cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 40cm
 • Bänkens bredd är 400cm
 • Bänkens djup är 60cm
 • Den fria ytans längd är 400cm
 • Den fria ytans bredd är 78cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 160cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens sida
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0.7NCS
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen

Trappa ner i vattnet

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 98cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Badstege finns ner i vattnet

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Personlig service

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Omklädningsrum

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Beskriv gångvägen

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Inomhusmiljö

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Omklädningsutrymmet

Dörren

Bänk

Bänk

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Passageöppning

Gemensamt utrymme

Handfat

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Dusch

Dusch

Dörren

Bastu

Bastu

Bassängområde

Skriv ut

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet