Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lekplats Riddarparken

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-11-21 14:43:48
Adress
Trädgårdsgatan
294 31
Sölvesborg
Telefon
+46 0456-816 000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 175cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns inte
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns inte för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 0.9m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 0.3% i sidled
 • Belysning finns

Picknickbord

 • Vändytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 3.9% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 176cm
 • Fri bredd under bordet är 64cm

Bord

 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 2.8% i sidled
 • Vändytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 130cm
 • Fri bredd under bordet är 72cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 68cm
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2,8%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, ojämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.9% i längsriktning
 • Vändytan lutar 4.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,30NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.3% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast
 • Typ av balansstöd: ledstång, rep, räcke
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 64cm bred
 • Trappans steg är 38cm djupa
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Trappan är hårdgjord
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Bord

Bord

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Trappa

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning