Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lekplats "Stora lekplatsen" Norje

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-11-21 14:43:46
Adress
Nordansundsvägen
29476
Sölvesborg
Telefon
+46 0456-816 000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: häck
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns inte
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är löst , ojämnt
 • Gångytan lutar 3.3% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 4% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 2.4% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 65cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 5.4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.4% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.3% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 64cm bred
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Trappan är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 123cm innan nedersta trappsteget
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8cm

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 123cm innan nedersta trappsteget
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8cm

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 1.1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 4.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 31m
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Trappa

Höger ledstång

Vänster ledstång

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning