Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

European parliament

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-19 13:26:31
Adress
Rue Wiertz 60 1047
1047
Ville de Bruxelles
Telefon
+46 2 284 21 11
Epost
x
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0m
 • Hållplatsen lutar 2.6% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 1% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord
 • Kantstenen vid hållplatsen är 0cm hög
 • Hållplatsytan är 3m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Ljushetskontrasten på ledstråket till påstigningsplatsen är 0.37NCS mot bakgrunden
 • Väderskyddet är 3.83m långt
 • Väderskyddet är 1.58m djupt
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 40mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 61cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2.35m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 154m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,1% i sidled
 • Gångytan är 20m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns
 • Trottoarkantens höjd är 5cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.31NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 7cm
 • Pollare intill övergångsställe finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 300m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 60m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5,6%
 • Lutningens sträckning är 76m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,9% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappan

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 195cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 12cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.12NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 32cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.15NCS mot omgivningen

Rampen - till höger om trappan

 • Rampen lutar 10.8%
 • Lutningen på rampen är 11.4m lång
 • Rampen är 141cm bred
 • Rampen lutar 1.1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 0.96cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ramp - till vänster om trappan

 • Rampen lutar 8.3%
 • Lutningen på rampen är 2.84m lång
 • Rampen är 151cm bred
 • Rampen lutar 0.3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 24cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Entrédörren

 • Dörr intill karuselldörr öppnas manuellt

Passageöppning - manuellt öppnad dörr av personal

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 147cm

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med hiss
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 0cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 96cm bred
 • Trappans steg är 39cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 22s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 96cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 96cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 108cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 150cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 162cm
 • Hisskorgens bredd är 119cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 118cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 80cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 60cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 412cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker , jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Lutningen i längsriktning är 5.5%
 • Lutningens sträckning är 50.3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 1.07cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker , hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 178cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 2.41cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 109cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 129cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 172cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 2.72cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 43cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 82cm
 • Draghandtaget är placerat 78cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 189cm
 • Längden är 250cm
 • 43cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 113cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 84cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 55cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 65.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 35.6cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 107cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 71cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 82.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.7cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 100cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 30st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 287cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.36NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.18NCS
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 0.97cm
 • Ledstången sträcker sig 32cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 45cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.23NCS mot bakgrund

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 0.97cm
 • Ledstången sträcker sig 32cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 65cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.23NCS mot bakgrund

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 108cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 208cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 156cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 0.96cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 58cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 123cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 0.78cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 44cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 412cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker , hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 412cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70.7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 31cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 150cm bred

Bord - barbord

 • Fri höjd under bordet är 103cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 105cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 85,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 152cm
 • Kassapriset är placerat 142cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.65NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 122cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker , hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 2.04cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,78NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 79cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 147m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 88cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 100cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har två kranar

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 221cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 107cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 62cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 147cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,78NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 79cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 147m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 88cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 100cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har två kranar

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 221cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 107cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 62cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 147cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Sittplats

Gångväg

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Övergångsställe med gångväg

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Enskilt steg

Rampen - till höger om trappan

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ramp - till vänster om trappan

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Entrédörren

Passageöppning - manuellt öppnad dörr av personal

Passage (from elevators and stairs to restaurant)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Rulltrappa

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passage (from securityarea to restaurant)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Passage (to disabled toilets)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Skylt på vägg

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nivåskillnader inomhus

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passage (from stairs to restaurant)

Skriv ut

Passageöppning

Gångytan

Matservering

Skriv ut

Matservering

Matservering

Matservering

Bord - barbord

Sittplats

Bemannad kassa

Passage (from restaurant to other toilets)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Toalett inomhus (female)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalett inomhus (male)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt