Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Centrum Tobak

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-11-08 10:57:44
Adress
Storgatan 8
573 32
Tranås
Telefon
+46 0140/ 128 27
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 8%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 60cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 3.2%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 137cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 117cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 78cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 70cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 20cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 150cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 200cm
 • Kassapriset är placerat 130cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.8NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 100cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 100cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.8NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Dörrmatta utanför dörr

Entré

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare