Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folktandvården SU - Mölndal

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 15:08:17
Adress
Biskopsbogatan 27, Mölndals Sjukhus
431 80
Mölndal
Telefon
+46 031-86 15 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,73m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 23m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,37m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2,8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 11,55m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0,17m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 7,77m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6,2%
 • Lutningens sträckning är 18,94m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 127,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,69NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,05% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 148,3cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 78,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 87,7cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 99,6cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,27NCS

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 77,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151,9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 39mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 138,7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 147,8cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 72,4cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 81cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 253,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 253,1cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 88,2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 107,2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 23,2cm
 • Fri bredd under bordet är 48cm
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 115,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,53NCS
 • Trappans steg är 16,4cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,49NCS
 • Trappans steg är 29,6cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 109,4cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 15,3cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,07NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 109,4cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 15,3cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,07NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 144,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 125,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 156,4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 7mm

Hiss - Med slagdörr

 • Anropsknappen är placerad 97,9cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,34NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 187,4cm
 • Djupet på hisskorgen är 245,3cm
 • Hisskorgens bredd är 129cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,36NCS
 • Ledstången är 90,1cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 47,8cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 107,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92,3cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 26,4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,63NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 92cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,51NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 104,6cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97,4cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 72,8cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Hiss - Utan slagdörr

 • Anropsknappen är placerad 103,1cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 18,6cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 224,5cm
 • Hisskorgens bredd är 113,9cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 1mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,36NCS
 • Ledstången är 95,8cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 49,5cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 99,7cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 27cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 114,2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 107,2cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50,3cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,9cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165,4cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 121,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 148,8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,36NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,03NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 80cm
 • Längden på disken är 91,9cm
 • Benutrymmets djup är 18cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,02NCS
 • Det finns inte möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 101,4cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,2NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 191,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 191,5cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 60,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 145,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159,8cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,39NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 101,9cm
 • Dörröppningens fria bredd är 96,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 44cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 90,5cm över golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 89,5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,54NCS
 • Passagetiden är 11s
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90,8cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 63cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,4NCS

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220,5cm
 • Längden är 222,4cm
 • 26,8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 120,9cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,01NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 90,7cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190,2cm från golvet
 • Kroken har höjden 121cm
 • Kroken är placerad 50,3cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 86,8cm
 • Skötbordets längd är 73,7cm
 • Skötbordets bredd är 56,2cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 94,6cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 52,4cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,9cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83,3cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 79,5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 121,2cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 92,1cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 26,8cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 26,8cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 145,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158,8cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,41NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 102,5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,62NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 176,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,54NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 14mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 243,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 243,4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103,8cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Behandlingsstol

 • Svängrumsytans bredd vid stolen är 50,8cm
 • Svängrumsytans längd vid stolen är 344,5cm
 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 102,4cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 68,3cm
 • Lägsta sitthöjd är 54,7cm
 • Högsta sitthöjd är 97,2cm
 • Svängbar behandlingsstol finns
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är flyttbar
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är fastmonterad

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Fristående skylt

Sittplats

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Bord

Utformning av skylt från tak

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Hiss - Med slagdörr

Hiss - Med slagdörr

Hiss - Med slagdörr

Hiss - Med slagdörr

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Slagyta

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Hiss - Utan slagdörr

Hiss - Utan slagdörr

Hiss - Utan slagdörr

Hiss - Utan slagdörr

Hiss - Utan slagdörr

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Receptionshall

Skriv ut

Sittplats

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Skylt på vägg

Receptionen

Disk med fast höjd

Fast placerad kortläsare

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Handikapptoalett

Skriv ut

Bildsymbol (ej pictogram)

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Behandlingsrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Behandlingsstol

Behandlingsstol

Personlyft