Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Smile Tandvård Mölndal

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 15:47:26
Adress
Mölndals torg 1
431 30
Mölndal
Telefon
+46 031-87 37 55
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8.7%
 • Lutningens sträckning är 8m

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 111.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94.3cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.27NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 171cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 170.8cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 104cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 254.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 114cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 239.2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.16NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 114.7cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 17.6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.48NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 262.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 191.2cm bred

Trappa - Till entré

 • Trappan kompenseras av hiss, ramp
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill
 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 90.1cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.27NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.27NCS
 • Trappans steg är 24.8cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92.7cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 80.7cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 2cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92.9cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 95.2cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 2cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.25NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Trappan kompenseras av hiss, ramp

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 84.6cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 13.8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88.2cm
 • Ledstången sträcker sig 7 .8cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 276.5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87.9cm
 • Ledstången sträcker sig 46.9cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 36.1cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 99,7cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 56.9cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.84NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 198cm
 • Den fria ytans bredd är 174.2cm
 • Djupet på hisskorgen är 220.8cm
 • Hisskorgens bredd är 132.2cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 25mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 77.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5.6cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 93.9cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 93.9cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 92cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Ramp

 • Rampen lutar 5.4%
 • Lutningen på rampen är 410.5m lång
 • Rampen är 121.8cm bred
 • Rampen lutar 0.7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89.1cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 82.8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 156,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 254,2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 49.9cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 126,1cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 262cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 95cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194,8cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 140,9cm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 115,2cm
 • Längden på disken är 324,6cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,01NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 120,3cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,16NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 167,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175,6cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,59NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,59NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 265,2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 170,2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 156,2cm
 • Längden är 212,5cm
 • 54cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 86,5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49,4cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 129,5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190,3cm från golvet
 • Kroken har höjden 169,1cm
 • Kroken är placerad 22,4cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 130,1cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 57,1cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70,7cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70,7cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 53,8cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85,8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 51.3cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20,1cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70,5cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 157,3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,7cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 152,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 81.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 233.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77.9cm

Behandlingsstol

 • Svängrumsytans bredd vid stolen är 86.2cm
 • Svängrumsytans längd vid stolen är 158.5cm
 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 79.3cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 82.1cm
 • Lägsta sitthöjd är 49.4cm
 • Högsta sitthöjd är 94.2cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är flyttbar
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är flyttbar

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Passage (Från ingång till klinik)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa - Till entré

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Sittplats

Passageöppning

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Kapprum

Skriv ut

Passageöppning

Kapprum

Sittplats

Sittplats

Spegel

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Disk med fast höjd

Receptionen

Receptionen

Fast placerad kortläsare

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage (Från reception till behandlingsrum)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Behandlingsstol

Personlyft