Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandhälsocenter i Bollebygd

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 16:00:18
Adress
Köpmansvägen 2
517 35
Bollebygd
Telefon
+46 033-28 98 20
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 200,8cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 29,3cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 184,4cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 0cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Rampen

 • Rampen lutar 7,1%
 • Lutningen på rampen är 2,8m lång
 • Rampen är 151,4cm bred
 • Rampen lutar 0,4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 65,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 130,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,54NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 254,7cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93,4cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,48NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 155,3cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,05% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,4cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 54,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 124.3cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 123.4cm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 75.4cm
 • Längden på disken är 48.1cm
 • Benutrymmets djup är 42cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.13NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 111cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.20NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 122,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 158,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 158.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166.2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 97.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 94.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 179.9cm
 • Längden är 212.7cm
 • 54.8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 30.7cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 42.7cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.77NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 116.1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187.9cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 116.3cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 0cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa tyghanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 65.9cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 65.9cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 87.7cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 66.3cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.67NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19.6cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 134.4cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 134.4cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,43NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,44NCS mot omgivande vägg

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 133,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 135,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 135,2cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Behandlingsstol

 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 89,5cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 103,4cm
 • Lägsta sitthöjd är 49,5cm
 • Högsta sitthöjd är 88,8cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Fristående skylt

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Disk med fast höjd

Fast placerad kortläsare

Väntrum

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Behandlingsrum

Skriv ut

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsstol