Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bäckedal lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-12-19 10:40:23
Adress
Bäckedalsgatan
52233
Tidaholm
Telefon
+46 502606000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns inte som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns inte
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är ojämnt
 • Belysning finns inte

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Picknickbord

 • Vändytan lutar 1.1% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Vändytan lutar 0.5% i sidled
 • Den fria vändytan är 6m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 42cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 31cm
 • Fri bredd under bordet är 125cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0.5%
 • Den fria ytans underlag är ojämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, karusell

Gungan

 • Den fria vändytan är 7m i diameter
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.4% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Stege

 • Det är 5st steg till vilplan
 • Steghöjden är 20cm
 • Stegen lutar
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Vändytan lutar 1.3% i sidled
 • Vändytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Enskilt steg

Picknickbord

Picknickbord

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Karusellen

Karusellen

Stege

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå