Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Fröjered

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-10-30 13:49:02
Adress
Fröjered
52294
Tidaholm
Telefon
+46 502606000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 1m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 6.4m
 • Gångvägens underlag är ojämn
 • Gångytan lutar 2.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 15.8%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.9% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 172cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.41NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.41NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 162cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 500cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 68cm över golv

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1m
 • Vändytans fria längd är 10m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 497cm
 • Den fria ytans bredd är 203cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 51cm
 • Bänkens bredd är 495cm
 • Bänkens djup är 45cm

Krok

 • Kroken har höjden 170cm

Rastplats

 • Bredden lutar 4%
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Underlaget är ojämn
 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Ytans längd är 300m
 • 74cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 23cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 30cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 69cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 0.59m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalett

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Stranden

Bryggan

Brygga

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill