Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Lilla Havssjön

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-10-30 13:49:45
Adress
Hökensås
52291
Tidaholm
Telefon
+46 502606000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 6m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 13,8%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,5% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet
 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 1000cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.64NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 13cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 163cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 24cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är jämn

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1.95m
 • Vändytans fria längd är 10m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 71cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.78NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Toalett

Skriv ut

Toalett

Slagdörr

Tröskel

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Stranden

Trappa

Trappan

Brygga

Badstege ner i vattnet

Skylt på vägg