Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Otterstorpasjön

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-10-30 13:50:30
Adress
Otterstorp Sjövägen 2
52292
Tidaholm
Telefon
+46 502606000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 17,2%
 • Lutningens sträckning är 35m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 136cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0.75m
 • Gångvägens underlag är ojämn
 • Gångytan längslutning är 19%
 • Gångytan är 35m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 19%
 • Lutningens sträckning är 15m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet
 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 78cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 116cm
 • Dörröppningens fria bredd är 58cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 36cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 31%
 • Lutningens sträckning är 2m

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 100m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria längd är 10m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Den fria ytans bredd är 10m
 • Ytans längd är 10m
 • 66cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 19cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 49cm från underlag

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Naturstig

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Toalett

Skriv ut

Toalett

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Stranden

Alternativ lutning

Bryggan

Brygga

Badstege ner i vattnet

Rastplats

Rastplats

Grillplats