Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidaholms spontanidrottsplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-12-19 11:24:50
Adress
Forsgatan 7
52232
Tidaholm
Telefon
+46 502606210
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 18m
 • Av- och påstigningsplatsen är 43m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 4cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.42NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Cykelväg vid gångväg

 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 72m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.42NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Entrédörr

 • Dörr intill vändkors saknas
 • Det finns inte möjlighet att tillkalla personal

Grind - Oftast låst

 • Grindens passagemått är 114cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Belysning finns
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1.4%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2.6%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 4%
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fasta sittplatser

 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 100cm bred
 • En gångyta är 100cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 550cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Entré

Skriv ut

Entrédörr

Grind - Oftast låst

Åhörarplatser

Skriv ut

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol