Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Gullmarsberg

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-07-10 09:34:59
Adress
Gullmarsberg 471
451 95
Uddevalla
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 500m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4,3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4,5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 15,4%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 15% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 126cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 500cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 15,5cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 33%
 • Lutningens sträckning är 4m

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1,07m

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 120cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 75cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 75cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18,5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2m
 • Vändytans fria längd är 7m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 7mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 5m

Rastplats

 • Bredden lutar 3,6%
 • Längden på ytan lutar 5,1%
 • Underlaget är hårdgjord, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 5m
 • Ytans längd är 5m
 • 71cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 19,5cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 19,5cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 53cm från underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 107cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Alternativ lutning

Bryggan

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Enskilt steg

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Fristående skylt