Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Kärr

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-07-04 15:21:16
Adress
Kärr 790
451 96
Uddevalla
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 6m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 140cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 202cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 132cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 140cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 8,6%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,9% i sidled

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus, sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är grus

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1,85m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 20cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2m
 • Vändytans fria längd är 12m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 5mm
 • På höger sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Rastplats

 • Bredden lutar 3,0%
 • Längden på ytan lutar 0,8%
 • Underlaget är hårdgjord, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 5m
 • Ytans längd är 5m
 • 71cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 19cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 19cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 59cm från underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Hundar

Stranden

Stranden

Bryggan

Enskilt steg

Brygga

Brygga

Badstege ner i vattnet

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Fristående skylt