Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Skeppsviken

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-05-29 07:58:27
Adress
Skeppsviken
45191
Uddevalla
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 155m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,95m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 155m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 63m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 45m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 66cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 20cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är asfalt, grus, sand

Ramp ner i vattnet

 • Rampen lutar 11%
 • Lutningen på rampen är 6,6m lång
 • Rampen är 110cm bred
 • Rampen lutar 1,1% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 27cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 60cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 27cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 60cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 1,5%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Den fria ytans bredd är 5m
 • Ytans längd är 6m

Grillplats

 • Grillbädden är 71cm från underlag
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Den fria ytans bredd är 0m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Parkering och gångväg (4 st Handikappsparkeringar)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Ramp ner i vattnet

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Badstege ner i vattnet

Rastplats

Grillplats