Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Baldersnäs - Vandringsled

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Baldersnäs - Naturreservat
66010
Dals Långed
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 36,7m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 101cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram, fotografi, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.81NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker, lös
 • Gångytan längslutning är 2.3%
 • Gångytan är 69.4m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 1.7%
 • Lutningens sträckning är 69.4m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 63.1m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 1,1%
 • Längden på ytan lutar 3,2%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn, halkig
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 71cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 21cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 21cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 188cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.71NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös
 • Gångytan längslutning är 0.2%
 • Gångytan är 65.4m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 61.3m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös
 • Gångytan längslutning är 0.4%
 • Gångytan är 61.3m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 71.1m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös
 • Gångytan längslutning är 2.5%
 • Gångytan är 72.1m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 2.3%
 • Lutningens sträckning är 72.1m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 56cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös
 • Gångytan längslutning är 0,3%
 • Gångytan är 88.3m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 1.3%
 • Lutningens sträckning är 88.3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.9% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2,1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös
 • Gångytan längslutning är 2,7%
 • Gångytan är 102,6m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 7,4%
 • Lutningens sträckning är 102,6m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.3m
 • Gångvägens underlag är jämn, halksäker, lös
 • Gångytan längslutning är 0.8%
 • Gångytan är 58.2m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 0.8%
 • Lutningens sträckning är 58.2m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 6mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0.80m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Gångytan längslutning är 8.7%
 • Gångytan är 43.6m lång
 • Belysning finns inte

Fast föremål på stig

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 1.6%
 • Lutningens sträckning är 43,6m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 138cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 0.80m
 • Bredden lutar 0,2%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0,4%
 • Den fria ytans bredd är 0.80m
 • Bredden lutar 0,3%
 • Ytans längd är 110m
 • Längden på ytan lutar 0,2%

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0.68m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 2,1%
 • Gångytan är 164,8m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 8,6%
 • Lutningens sträckning är 164,8m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 141cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,79m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 0,9%
 • Gångytan är 204,7m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 4.5%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 204,7m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,4% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 2,1%
 • Längden på ytan lutar 1,3%
 • Underlaget är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 69cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 22cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 22cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,72m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Gångytan längslutning är 1,3%
 • Gångytan är 228,6m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 2,3%
 • Lutningens sträckning är 228,6m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 110cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,19NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0.6%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 3.7%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 3.1%

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 172cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,71NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,51NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 60mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,94m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Gångytan längslutning är 1.2%
 • Gångytan är 83,6m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 1.2%
 • Lutningens sträckning är 83,6m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.7% i sidled

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Stig (Från orienteringstavla till sittplats )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Skylt (Världens ände )

Skriv ut

Fristående skylt

Stig (Från skylt till sittplats)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats

Stig (Till nästa sittplats )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats

Stig (Från sittplats till sittplats )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats

Stig (Från sittplats till skylt)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig (Vidare mot skylt)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Stig (Till skylt)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Skylt (Mot världens ände)

Skriv ut

Fristående skylt

Stig (Från skylt till grind)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Fast föremål på stig

Gångyta

Grind utomhus

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Stig (Från grind mot rastplats)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Passageöppningen

Stig (Vidare till rastplats)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Stig (Från rastplats till grind)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Grind utomhus

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Skylt (Mot världens ände)

Skriv ut

Fristående skylt

Stig (Från skylt)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats