Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brobacka - Naturreservat Minnessten

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Brobacka - Naturreservat
441 91
Alingsås
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker, lös
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 14m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ramp - som ansluter till handikapptoaletten

 • Rampen lutar 8,7%
 • Lutningen på rampen är 3m lång
 • Rampen är 188cm bred
 • Rampen lutar 0,7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halkig
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ledstångens höjd är 0cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 75cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.28NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.48NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 188cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.04NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.6cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 83cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 82cm
 • Draghandtaget är placerat 86cm över golv

Handikapptoalett

 • 82cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 84cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 225cm
 • Längden är 225cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 51cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,09NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 0cm från golvet
 • Kroken har höjden 93cm
 • Kroken är placerad 29cm från hörn
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 22cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 76cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 76cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 73cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 48cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram, fotografi
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.81NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 2,7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,7m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0,4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8,1%
 • Lutningens sträckning är 14.2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 46cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 74cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, ojämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 56cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 92cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 0cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 56m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 18,4%
 • Gångytan är 16.8m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 18,4%
 • Lutningens sträckning är 43m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 88cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 111cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 36cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 2m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Ramp (som ansluter till handikapptoaletten )

Skriv ut

Ramp - som ansluter till handikapptoaletten

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Handikapptoalett utomhus

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Orienteringstavla (med karta )

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Gångväg (Från parkering till minnessten 60 m)

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Gångväg (Vidare till minnessten 97,4 m)

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Nivåskillnader utomhus (14.2 meter till trappan)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt (Till minnessten)

Skriv ut

Fristående skylt

Nivåskillnader utomhus (trappa till minnessten)

Skriv ut

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Stig (Efter trappan vidare till minnessten )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Skylt (Informations skylt om minnesstenen)

Skriv ut

Fristående skylt

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats