Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svartedalen Naturreservat - Del 2

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-26 08:56:17
Adress
Svartedalen naturreservat
444 93
Spekeröd
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5,6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 91cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,81NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,75m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 23,3%
 • Gångytan är 59m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 30,2%
 • Lutningens sträckning är 13m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2,2m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.32m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 1.2%
 • Gångytan är 270m lång

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 15.7%
 • Lutningens sträckning är 42.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 2.6%
 • Längden på ytan lutar 0.9%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 87cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 53cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 35cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 53cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,89m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 5,7%
 • Gångytan är 119m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 110cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,81NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 5,9%
 • Längden på ytan lutar 4,3%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 2,86m
 • Ytans längd är 3m
 • 77cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 50cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 15cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 62cm från underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 64m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 23,4%
 • Gångytan är 302m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 30,9%
 • Lutningens sträckning är 80m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 17,2% i sidled

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Stig (Vidare till sittplats)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats

Stig (Vidare till rastplats)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Stig (Vidare till orienteringstavla)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Stig (Mot del tre)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta