Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fysiorehab, Kungälv Centrum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 10:06:40
Adress
Gymnasiegatan 2
442 34
Kungälv
Telefon
+46 0303-249550
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,78NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 165mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 111cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 187,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 55mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 205,6cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 8,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93,5cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 151,8cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 108,4cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80,5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,61NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 22s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 179,8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,68NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 204,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 204,7cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 150,7cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 97,6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 169,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 194,8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,78NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 80mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 115,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 17,8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 30,1cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93,7cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 30,5cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,26NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102,7 cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 5,5cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 101,5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 124cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,31NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 268cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 79,6cm
 • Djupet på hisskorgen är 140,2cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,45NCS
 • Ledstången är 88,7cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är fast, uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 49,7cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 14s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 102,3cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 102,3cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 35,2cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 118,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 146,2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 37mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,56NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 112,1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 118cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 163cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Spegelns underkant är 77cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 145,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155,4cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,46NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 165,7cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 76,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 78,5cm
 • Draghandtaget är placerat 83,7cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 203,5cm
 • Längden är 148cm
 • 39,9cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 129,4cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 54,4cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,11NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 84,2cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 19,6cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 39,5cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 85,9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 206,9cm från golvet
 • Kroken har höjden 94.4cm
 • Kroken är placerad 55,1cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110,5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 81,2cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,2cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,2cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60,7cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83,2cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 42,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,13NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 26,3cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 97,6cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 56,5cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 177,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 144,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,05NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 192,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 28cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 118,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,22NCS mot underlag

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 98cm
 • Längden på disken är 163,5cm
 • Benutrymmets djup är 27cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,30NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,28NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150,9cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,05NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 113,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 245cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 44,5cm
 • Bänkens bredd är 80cm
 • Bänkens djup är 40cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 205,5cm
 • Den fria ytans bredd är 125cm
 • Klädskåpets djup är 52,6cm
 • Klädskåpets bredd är 30cm
 • Klädskåpet är placerat 50cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 0cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 35cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 101cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 105cm
 • Kroken är placerad 82,5cm från hörn

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 49,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 53cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 170cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat
 • Tröskelns höjd är 28cm
 • Den fria ytans längd är 80cm
 • Den fria ytans bredd är 80cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är två kranar
 • Blandaren är placerad 80cm från golv
 • Blandaren är placerad 10cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145,9cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 146cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 44,4cm
 • Bänkens bredd är 80cm
 • Bänkens djup är 40cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 65cm
 • Den fria ytans bredd är 166cm
 • Klädskåpets djup är 52cm
 • Klädskåpets bredd är 30cm
 • Klädskåpet är placerat 5,6cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 0cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 37cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 123cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 122,5cm
 • Kroken är placerad 100cm från hörn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 139cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 300cm

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 114cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 78cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 129cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,57NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,57NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 4cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 4cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ramp

 • Rampen lutar 13,7%
 • Lutningen på rampen är 5,2m lång
 • Rampen är 100cm bred
 • Rampen lutar 4,6% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,07NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,07NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 6cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 209cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 155,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,42NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,38NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 219cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 132,6cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Behandlingsbänk

 • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 43,8cm
 • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 88,7cm

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Passage (Från ingång till rehab)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Passageöppning

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Kapprum

Skriv ut

Kapprum

Sittplats

Sittplats

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Disk med fast höjd

Glasruta

Flyttbar ringklocka

Flyttbar kortläsare

Omklädningsrum (Dam)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Spegel

Krok

Dörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Omklädningsrum (Herr)

Skriv ut

Passageöppning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Spegel

Krok

Träningssal (Stor)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Hjälpmedel för aktivitet

Passage (Till behandlingsrum och träningsal liten)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Träningssal (Liten)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Hjälpmedel för aktivitet

Behandlingsrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Behandlingsbänk