Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs Botaniska Trädgård

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Carl Skottbergs gata 22 A
41319
Göteborg
Telefon
+46 010 – 473 77 77
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,54m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 9,4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 35m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 4,0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 30m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 13,8m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 9,8m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 60cm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5,9%
 • Lutningens sträckning är 15,7m
 • Ytan efter lutningens slut är 2,3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,2% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 110cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 3.5% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 1.9% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 97cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 179cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 235cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 4.3% i längsriktning

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 80mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 4,3cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,66m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 12,5% i sidled
 • Gångytan är 49m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 3,72m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 193cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 119,5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 224cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,2cm

Skrapgaller innanför passageöppning

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 84,4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,11NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 101cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 71cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 139,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 35,7cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 6,5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,08NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 6,5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,08NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 213,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 232,9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 112cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 28cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,28NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 214cm
 • Den fria ytans bredd är 164cm
 • Djupet på hisskorgen är 138cm
 • Hisskorgens bredd är 81cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 6mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,59NCS
 • Ledstången är 102,2cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,43NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 90cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 44,2cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 121cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,9cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Läsbar information finns inte som komplement till högtalarinformationen
 • Bakgrundsmusik finns inte

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.81NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 8.5cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 229cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 212cm
 • Kassapriset är placerat 123.7cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.4NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 95cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 101cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.21NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 61cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,66NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 96,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120,9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 83cm
 • Draghandtaget är placerat 96,7cm över golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,34NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 21cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,33NCS

Vid stängning

 • Passagetiden är 12s
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 228cm
 • Längden är 208cm
 • 97,6cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92,5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,36NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 84cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 40cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 25cm
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 151cm
 • Kroken är placerad 97cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 115cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 36cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 76cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 49cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,36NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 131,8cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 31,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 131,8cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr - Till toalettutrymme

 • Dörröppningens fria bredd är 76.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.04NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84,9cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 79,9cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,36NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak

Gemensamt utrymme utanför toaletter

 • Spegelns underkant är 95,4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180,1cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 95,8cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 117,9cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 61cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr - till toalett

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 203cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 118.5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.58NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.58NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.58NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr - Till toalettutrymme

 • Dörröppningens fria bredd är 76.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.04NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84,9cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 79,9cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,36NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak

Gemensamt utrymme utanför toaletter

 • Spegelns underkant är 95,4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180,1cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 95,8cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 117,9cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 61cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr - till toalett

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 203cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 118.5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.58NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.58NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.58NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 61cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,66NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 96,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 144,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 83cm
 • Draghandtaget är placerat 96,7cm över golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,34NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 21cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,33NCS

Vid stängning

 • Passagetiden är 12s
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 228cm
 • Längden är 208cm
 • 97,6cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92,5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,36NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 84cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 40cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 25cm
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 151cm
 • Kroken är placerad 20cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 75cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 115cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 36cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 76cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 49cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,36NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 131,6cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 30,8cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 131,6cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,92m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,9% i sidled
 • Gångytan är 59m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 16,8m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 3,9cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 33,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 10,9% i sidled
 • Gångytan är 487m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 35m

Gångväg

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 217m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 33cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 84,4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 6,8% i sidled
 • Gångytan är 40m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,5m

Gångväg

 • Lutningen i längsriktning är 6,5%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,0% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 90,1cm
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90,1cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16,7cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 28,6cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 130,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 148,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 101cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 253cm
 • Dörröppningens fria bredd är 64cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 5,9cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 101cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 39cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0,5% i sidled
 • Gångytan är 46,5m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,6m
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 35m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,83m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Grind

 • Grindens passagemått är 116cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 2,4%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 10,3%
 • Den fria ytans bredd är 2,07m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0,9%

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 62,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 72,4cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 6mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2.89m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4,6% i sidled
 • Gångytan är 143m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.89m
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 35m

Gångväg

 • Lutningen i längsriktning är 9,2%
 • Lutningens sträckning är 42m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,1% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 40cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 76cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 14,8% i sidled
 • Gångytan är 86m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 70m

Gångväg

 • Lutningen i längsriktning är 24%
 • Lutningens sträckning är 75m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,3% i sidled

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 41cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 99cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2,53m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,4% i sidled
 • Gångytan är 78m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 7,52m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 33cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 51cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,51NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,51NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 8,0% i sidled
 • Gångytan är 40m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 8cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 5,56m långt
 • Väderskyddet är 5,46m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 2,05m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inte inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 36mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1,2m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 1,2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 41,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 59,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,51NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,51NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,36m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Gångytan lutar 6,2% i sidled
 • Gångytan är 25m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,36m

Gångväg

 • Lutningen i längsriktning är 9,1%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 2,56m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,2% i sidled

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 3,3cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 2mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 5,8cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 102,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 39cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2,35m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 7,5% i sidled
 • Gångytan är 424m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,35m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 33,8m

Gångväg

 • Lutningen i längsriktning är 17,4%
 • Lutningens sträckning är 100m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,9% i sidled

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 40cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 127,7cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 98cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 22,9cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 47,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns utstickande plansteg

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 22,5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 23,9%
 • Lutningens sträckning är 8,9m

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 5,3m långt
 • Väderskyddet är 3,04m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 3,04m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inte inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 26mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,3cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 35m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 76,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 21,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 45cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns inte utstickande plansteg

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 2,6m långt
 • Väderskyddet är 1.8m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 1,8m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 337mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 35m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 1,8m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Entré

Utformning av skylt från tak

Gångväg i park (Från parkeringen på sidan)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Enskilt steg

Gångväg

Gångväg

Butik

Skriv ut

Passageöppning

Passageöppning

Tröskel

Skrapgaller innanför passageöppning

Passageöppning

Tröskel

Entré

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passageöppning

Sittplats

Butikslokal

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid stängning

Vid öppnande

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Toalett utomhus (Herr)

Skriv ut

Toalett

Slagdörr - Till toalettutrymme

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletter

Skylt vid dörr

Slagdörr - till toalett

Slagdörr öppnas manuellt

Toalett utomhus (Dam)

Skriv ut

Toalett

Slagdörr - Till toalettutrymme

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletter

Skylt vid dörr

Slagdörr - till toalett

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett (Med skötbord)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid stängning

Vid öppnande

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Gångväg i park (Vid dammen)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Gångväg

Gångväg

Enskilt steg

Gångväg i park (Huvudleden del 1)

Skriv ut

Ledstråk

Fristående skylt

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångväg i park (Till toaletter)

Skriv ut

Ledstråk

Fristående skylt

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Trappan

Toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Gångväg i park (Till vitsippsdalen)

Skriv ut

Ledstråk

Fristående skylt

Gångväg

Gångväg

Utemiljö (Köksträdgården)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Grind

Grind

Skylt vid dörr

Gångväg i park (Diagonalt genom park till resturang)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångväg i park (Till Örtagården)

Skriv ut

Ledstråk

Fristående skylt

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Fristående skylt

Gångväg i park (Till resturang)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Gångväg

Gångväg i park (Till regnskydd)

Skriv ut

Ledstråk

Fristående skylt

Gångväg

Enskilt steg

Väderskyddet

Sittplats

Gångväg i park (Till toaletten vid dammen)

Skriv ut

Fristående skylt

Ledstråk på gångvägen

Gångväg

Gångväg

Enskilt steg

Toalett utomhus (Vid dammen)

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalett

Gångväg i park (Huvudleden del 2)

Skriv ut

Ledstråk

Fristående skylt

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Fristående skylt

Trappan

Enskilt steg

Alternativa lutningen

Väderskyddet

Sittplats

Trappan

Väderskyddet

Sittplats