Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lödöse Museum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 08:36:03
Adress
Museivägen 1
463 71
Lödöse
Telefon
+46 010-441 43 80
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2,99m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4,2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 41,17m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 20m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 10m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 22m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,36NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 207,9cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 233,6cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 123cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 131cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag, tunn

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 112,4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,47NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 101cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 28.3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.65NCS

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 83cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 207,9cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 233,6cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90,2cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 114cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 122,2cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,4cm

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 101cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 18,2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 173cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70,1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,9cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 29,3cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,40NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 121,5cm
 • Längden på disken är 300cm
 • Benutrymmets djup är 11,2cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,14NCS

Servering

 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • En gångyta är 82cm bred

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 159.5cm
 • Kassapriset är placerat 75.5cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.4NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 4mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 125cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,40NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 90cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 214cm
 • Den fria ytans bredd är 192cm
 • Kroken har höjden 120cm

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 0cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,40NCS

Skylt vid dörr - handikapptoalett i kapprum

 • Underkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,28NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 42cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220,4cm
 • Längden är 218,6cm
 • 90,8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 94,2cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45,6cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 85,5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 165,5cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 86,5cm
 • Skötbordets längd är 63cm
 • Skötbordets bredd är 54cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 111cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 14cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 63,5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 35cm från golv

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 38mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,28NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 32,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 92,6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,6cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 115.9cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 141.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 218.4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 67.7cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 39.1cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69.8cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32.8cm
 • Fri bredd under bordet är 121.6cm

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 212.8cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 19.2cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • Fri höjd under bordet är 80.6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 83cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 36.5cm
 • Fri bredd under bordet är 51cm
 • En gångyta är 213.6cm bred
 • Viss information finns som ljudformat
 • All information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Ingen information som finns på webben finns i anpassad form

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.4% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 84.5cm ovanför golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 207cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 135cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 12,5cm
 • En gångyta är 135cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 10% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa inomhus - Rak trappa till våning två

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 171.5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.36NCS
 • Trappans steg är 17.2cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.36NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87,3cm
 • Ledstången sträcker sig 31,7cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 36cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87,3cm
 • Ledstången sträcker sig 31,7cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 36cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 206cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 206cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 218cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 147,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 42mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 36.7cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.03NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 206cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 210,5cm
 • Hisskorgens bredd är 110,5cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 8mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,72NCS
 • Ledstången är 85cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 111,5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,67NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 111,5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 102cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,67NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,40NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 124cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 103cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 45cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 206cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 115cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 125cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 128cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 181cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,27NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,4cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 118cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 12,4cm
 • En gångyta är 106cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 50% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,46NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa inomhus - Spiraltrappa till våning två

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 23st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 111cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 23cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 32cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 66cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,43NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 209cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 128cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,1cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 60cm
 • En gångyta är 230cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 92,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,49NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,49NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 112,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 120,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 0,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 107cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 113,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 182cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40,7cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 188cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 239cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70,8cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3.2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 27.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 159.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.43NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.43NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,47NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,47NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135cm
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 0,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 143cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 131cm
 • Längden är 178cm
 • 34cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 61cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,07NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 109cm från golvet
 • Spegelns överkant är 169cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 109cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 8,7cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 55,2cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,07NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Lobby

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Receptionen

Receptionen

Disk med fast höjd

Servering

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Serveringshöjd

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Skylt vid dörr - handikapptoalett i kapprum

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Bibliotekslokal

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Sittplats

Bord

Bibliotek

Bokinkast inomhus

Utställningsrum (Det Medeltida Lödöse)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Trappa inomhus (Rak trappa till våning två)

Skriv ut

Trappa inomhus - Rak trappa till våning två

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Passage (Hiss till våning två)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Skylt på vägg

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passage (Till utställningsrum "Varv och sjöfart")

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Utställningsrum (Varv och Sjöfart)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Skylt vid dörr

Trappa inomhus (Spiraltrappa till våning två)

Skriv ut

Trappa inomhus - Spiraltrappa till våning två

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Utställningsrum (Bilder av våra förfäder)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Rum (Övervåning)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum (Hörsal)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum

Passage (Från mötesrum till handikapptoalett våning 2)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Handikapptoalett (Våning 2)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat