Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lökebergs Konferenshotell

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 09:22:03
Adress
Lökebergsvägen 21
442 95
Hålta
Telefon
+46 303 - 22 71 90
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 6.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 23.3m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 44.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 17.5m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 6m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5.5m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.9%
 • Lutningens sträckning är 15m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.9% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 1.2cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18.8cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.59NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 95.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 215.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 130mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 153.6cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 78.8cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 146.8cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 56.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 132.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 112.4cm
 • Längden på disken är 479.9cm
 • Benutrymmets djup är 20.8cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 20NCS

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.68NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 114.6cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170.8cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 162.3cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 26cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 51cm
 • Draghandtaget är placerat 90.7cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 189.8cm
 • Längden är 168cm
 • 47cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 0cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.07NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 68.9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 197.6cm från golvet
 • Kroken har höjden 100.3cm
 • Kroken är placerad 82cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 85.5cm
 • Skötbordets längd är 64.6cm
 • Skötbordets bredd är 61.8cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 134.4cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 94.2cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 80.8cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 81cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62.6cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82.8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 43.3cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.07NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 25.8cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 121.9cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 121.9cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 158.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174.3cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 129.1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.19NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 27.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 27.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 209.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.3% i sidled
 • Gångytan är 137.4m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 40m
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 12.3%
 • Lutningens sträckning är 15m
 • Ytan efter lutningens slut är 15m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 10m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2.1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 48.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 104.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 285.6cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 63.7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60.4cm
 • Fri bredd under bordet är 130.8cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.07NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.07NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115.3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 267.3cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.07NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.07NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 71.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 73.1cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 63.2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 77.9cm
 • Fri bredd under bordet är 134cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 107.2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 229.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 172.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Storlek på versaler är 50mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 229.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 121.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

konferensservering

 • Fri höjd under bordet är 65.4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100.1cm
 • Fri bredd under bordet är 149.4cm
 • En gångyta är 56.7cm bred
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • Personlig service finns vid beställning
 • Buffébordet är 81cm högt

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Enskilt steg

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Disk med fast höjd

Flyttbar ringklocka

Receptionen

Höj- och sänkbar kortläsare

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Gångväg

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Handikapparkeringsplats

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Konferensrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Passage

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Mötesrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum

Passage från reception till servering

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Utformning av skylt från tak

Passageöppning

Konferensservering

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

konferensservering

konferensservering

Sittplats