Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Boende Move and Walk

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 10:48:20
Adress
Lillhagsparken 8
422 50
Hisings Backa
Telefon
+46 031-55 84 20
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2.44m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 28m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 13m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 15m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 62cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 112cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm
 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 105.5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 227cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 258cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 109cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 86cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 94cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 99cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 88cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 21cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 132cm
 • Djupet på hisskorgen är 242cm
 • Hisskorgens bredd är 180cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 15mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 91cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 112cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 112cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 93cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 85cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 198cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 251cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 135mm
 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 119cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 230cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15,4cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 197cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,09NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,09NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 6cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 73cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,56NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 9,5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,56NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 177cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 112cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80,9cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,78NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 179cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 115cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,9% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 117cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 146cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 251cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 197cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,09NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,09NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 139cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 97cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 149cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 154cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,35NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,10NCS

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 170cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,19NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 155,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 251cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 176cm
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 173cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Extrautrustat rum

 • Strömbrytare är placerad 104cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 104,7cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 72cm
 • Längden är 300cm
 • Eluttaget är placerat 95cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 105cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Doftblock, doftljus eller annan typ av rumsdoft finns inte
 • Bärhjälp finns för bagage

Spegel

 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 79cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 55cm
 • Fri bredd under bordet är 55cm

Vanlig säng

 • Sängen är 48cm hög
 • Säng med ribbotten finns
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Krok

 • Kroken har höjden 95cm
 • Kroken är placerad 18cm från hörn

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 183cm
 • Dörröppningens fria bredd är 93,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,21NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.1cm

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 185cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 235cm
 • Längden är 210cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 111cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 44,3cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,06NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 60cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 23,5cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 40,5cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 84cm från golvet
 • Spegelns överkant är 174cm från golvet
 • Kroken har höjden 140cm
 • Kroken är placerad 46cm från hörn
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 39cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,06NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 69cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 69cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 110cm
 • Den fria ytans bredd är 158cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med spak
 • Blandaren är placerad 118cm från golv
 • Blandaren är placerad 72cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på duschstolen

Stödhandtag

 • Stödhandtag finns bredvid termostat eller blandare
 • Lägsta del på stödhandtag är placerat 81cm från underlag
 • Högsta del på stödhandtag är placerat 141cm från underlag

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 177cm
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 174cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Extrautrustat rum

 • Strömbrytare är placerad 103,5cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 1cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 144cm
 • Längden är 300cm
 • Eluttaget är placerat 31cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 57cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Doftblock, doftljus eller annan typ av rumsdoft finns inte
 • Bärhjälp finns inte för bagage

Spegel

 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 79cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 55cm
 • Fri bredd under bordet är 55cm

Vanlig säng

 • Sängen är 45,5cm hög
 • Säng med ribbotten finns
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Nödlarm eller nödtelefon finns som är kopplad till dygnet-runt-bemanning
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Krok

 • Kroken har höjden 88cm
 • Kroken är placerad 3cm från hörn

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 142cm
 • Dörröppningens fria bredd är 92,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 143cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 235cm
 • Längden är 207cm
 • 92,5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 115cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 43,5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 79cm från golvet
 • Spegelns överkant är 172cm från golvet
 • Kroken har höjden 142cm
 • Kroken är placerad 47,5cm från hörn
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 59cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 44cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 24cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 73,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 208cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 24cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 73,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 208cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 174.4cm
 • Den fria ytans bredd är 88cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med spak
 • Blandaren är placerad 118cm från golv
 • Blandaren är placerad 80cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Tvålen är parfymerad

Stödhandtag

 • Stödhandtag finns bredvid termostat eller blandare
 • Lägsta del på stödhandtag är placerat 80cm från underlag
 • Högsta del på stödhandtag är placerat 143cm från underlag

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 134cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 235cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Höj- och sänkbart bord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 64cm
 • Benutrymmet är 69cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 94cm
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 64cm
 • Benutrymmet är 69cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 94cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Ingång (Hiss)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Sittplats

Skylt på vägg

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Ingång (Trappa)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Passage (till boenderum.)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Passage (Vidare till boenderum)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas manuellt

Slagyta

Slagdörr öppnas med manöverdon

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Passageöppning

Boenderum (Mindre)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Spegel

Bord

Vanlig säng

Krok

Skjutdörr

Skjutdörr

Tröskel

Skjutdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Boenderum (Större)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Spegel

Bord

Vanlig säng

Nödlarm

Krok

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Serveringen

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Höj- och sänkbart bord

Höj- och sänkbart bord