Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nääs fabriker, hotell & restaurang

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 09:22:54
Adress
Spinnerivägen 1
448 50
Tollered
Telefon
+46 31-799 63 00
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,90m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,3% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 143,16m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 9,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 16,51m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 14,4m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 19cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 57cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 53,26m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11,7%
 • Lutningens sträckning är 26,18m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 244cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 298cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 190mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95,7cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 155cm över golv
 • Markeringens färg är frostat
 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,7cm
 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 130,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 13,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,16NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 107,8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,37NCS

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83,9cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,27NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,27NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 151,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 106,9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,37NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 9s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 92,2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,4NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Höj- och sänkbar disk

 • Längden på disken är 360cm
 • Benutrymmets djup är 10,5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 74,1cm
 • Högsta höjden på disken är 118,8cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,19NCS

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,29NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,04NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 3,5cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 3,5cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2,8% i sidled
 • Gångytan är 24,36m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,7cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80,1cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,06NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,73NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,73NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 4,7cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 210,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 76,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 51cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 183cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,43NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 216cm
 • Längden är 216,8cm
 • 83cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 96,5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,8cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 113,4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 199,4cm från golvet
 • Kroken har höjden 112,7cm
 • Kroken är placerad 35,8cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 105,8cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 79cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa tyghanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69,6cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69,1cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 58cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85,1cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 43,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 31,6cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 31,6cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 121,8cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 169,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184,7cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,43NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76,1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,4cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 148,8cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 28,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Gemensamt utrymme utanför toaletten

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 101,7cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192,4cm från golvet
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 170,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184,8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,43NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,4cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 253,5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 177cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,7cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 88,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 90,1cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 37,8cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toaletten

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 112,5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 198,9cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 95,6cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 52,1cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa tyghanddukar
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3,6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2,7cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 59,1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 90,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 55,6cm
 • Fri bredd under bordet är 360cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 136,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 105,9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 95,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71,2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 150,2cm
 • Fri bredd under bordet är 121,4cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 143,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

konferensservering

 • Fri höjd under bordet är 69,4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35,5cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm
 • En gångyta är 89,4cm bred
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • Personlig service finns vid beställning
 • Buffébordet är 92,4cm högt

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69,5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 56,1cm
 • Fri bredd under bordet är 108cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 81,2cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 154,1cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 128,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 136,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant
 • Tröskelns höjd är 7,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 4,4cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 152,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 240,6cm
 • Den fria ytans bredd är 80,9cm
 • Kroken har höjden 170,3cm

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 172,2cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,35NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 151,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157,9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 151,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68,1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2,4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,7cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 127,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 133,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1,4cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 123,9cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 131,2cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 86,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100,2cm
 • Fri bredd under bordet är 123,8cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Gångvägen

Ingång (till receptionshall)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Höj- och sänkbar disk

Flyttbar ringklocka

Receptionen

Höj- och sänkbar kortläsare

Gångväg

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Ingång (till konferensrum)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Toalett (Dam)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gemensamt utrymme utanför toaletten

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalett (Herr)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletten

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Konferensrum (1)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Konferensrum (2)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Konferensservering

Skriv ut

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

konferensservering

konferensservering

konferensservering

Bord

Sittplats

Sittplats

Ingång (Båthus 2)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Konferensrum (Båthus 2)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord