Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Kungshöjd psykolog mödra- barnhälsovård

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-10-29 08:04:12
Adress
Kaserntorget 11 B, plan 2
411
Göteborg
Telefon
+46 x
Epost
x
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,6%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 21,1m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 300m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 49.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 138,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 186,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 181.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97.2cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.47NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 121.5cm över golv

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 180.8cm över golv

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 18.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 16.3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.16NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 93.6cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 26.9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.16NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 83.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 207.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.84NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 237,4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 13st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 163,1cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Trappans steg är 18,1cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 33,4cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84,5cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,70NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84,5cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,70NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 99cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 37,5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.24NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 162cm
 • Djupet på hisskorgen är 127cm
 • Hisskorgens bredd är 109cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 8mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 85.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 53.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 28cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 107cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.23NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 115cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 101cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 33.3cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 150.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 35mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.64NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 111cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.3cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 174cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 299cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 213.3cm
 • Kroken har höjden 106.9cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 84.6cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190.1cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 129.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 144.6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 219.2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.42NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 87.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62.4cm
 • Draghandtaget är placerat 78.4cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 217.5cm
 • Längden är 219.5cm
 • 88.6cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 94cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.2cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.40NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90.1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192cm från golvet
 • Kroken har höjden 118.9cm
 • Kroken är placerad 30.1cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90.7cm
 • Skötbordets längd är 74.1cm
 • Skötbordets bredd är 55.9cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.2cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.2cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62.2cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81.4cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48.1cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20.8cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20.8cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 102.1cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 178cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,08NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 209cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 201,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 164cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 99cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 57.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 31.5cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Passage (från ingång till verksamhet)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt på vägg

Passageöppning

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Passage (från trappa/hiss till väntrum)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Kapprum

Skriv ut

Skylt från tak

Kapprum

Sittplats

Spegel

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Bord