Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Skövde Rehabmottagning, Ekedalsg 14

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 08:49:08
Adress
Ekedalsgatan 14
541 37
Skövde
Telefon
+46 0500 - 478383
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.92m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 29.6m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.3%
 • Lutningens sträckning är 22m
 • Ytan efter lutningens slut är 7m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 203.8cm
 • Ringklockan är placerad 147.1cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 41.5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.24NCS

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145.3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 118.9cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.69NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.69NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 275cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 249.7cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90.6cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 0cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är lös

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 77cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 133.2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.82NCS

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.69NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 200mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 110.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.69NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 107.2cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.67NCS

Vindfångets passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 275.6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 249.3cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 113.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 214.9cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.4cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 200cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.32NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 157.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 151cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.49NCS
 • Trappans steg är 16.3cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.49NCS
 • Trappans steg är 26.3cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 115.1cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 12.5cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 1.5cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90.1cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 11.5cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.41NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 108.7cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 17.7cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 237.2cm
 • Hisskorgens bredd är 123.9cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 89.9cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 108.8cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 110.8cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90.7cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 56.7cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 139.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift, varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 180.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 188.1cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.19NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0.8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 82.1cm över golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93.8cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.61NCS
 • Passagetiden är 10s
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.54NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 93.5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 65.2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.60NCS

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 212.5cm
 • Längden är 263.4cm
 • 97.7cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 78.6cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.8cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 79.9cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 40cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 29.9cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 85.1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185.2cm från golvet
 • Kroken har höjden 90.1cm
 • Kroken är placerad 68.3cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 94cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 103.8cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.1cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77.9cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 52cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 77.9cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 62.7cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.23NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 113cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 113cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 150.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Ringklockan

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 110.8cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 106.1cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.39NCS

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 102.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.13NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.13NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151.4cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 81.2cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111.3cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1.1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 144.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 94.3cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 91.8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.21NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81.8cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 94cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.59NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 143.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 197.5cm bred

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 143.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 108.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 159cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 46.9cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 67.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71.2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32.6cm
 • Fri bredd under bordet är 129.6cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 139.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160.1cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 24mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 8.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 159.7cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 104.9cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 53.5cm
 • Bänkens bredd är 150.1cm
 • Bänkens djup är 36.9cm

Krok

 • Kroken har höjden 154.4cm
 • Kroken är placerad 64.3cm från hörn

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 105.2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 158.9cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 26.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Dusch

 • Den fria ytans längd är 180cm
 • Den fria ytans bredd är 114.3cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 111.3cm från golv
 • Blandaren är placerad 43.1cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 49.7cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns inte ryggstöd på duschstolen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 234cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 234cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 165cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 234,1cm
 • Den fria ytans bredd är 154,3cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 57,3cm
 • Bänkens bredd är 149,9cm
 • Bänkens djup är 36,9cm

Krok

 • Kroken har höjden 132,4cm
 • Kroken är placerad 13cm från hörn

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Dusch

 • Den fria ytans längd är 108,7cm
 • Den fria ytans bredd är 149,6cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns
 • Blandaren på duschen är två kranar
 • Blandaren är placerad 112cm från golv
 • Blandaren är placerad 63,7cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 49,9cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns inte ryggstöd på duschstolen
 • Tvålen är oparfymerad

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203cm bred
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 75.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 95.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.49NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 102.9cm
 • Längden på disken är 103.8cm
 • Benutrymmets djup är 26.6cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 110.5cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.13NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 109.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 22.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203.5cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 39cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 56.1cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 43.9cm
 • Fri bredd under bordet är 43.6cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 206.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 217.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 176.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184.2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 99.8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 246.1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 14.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 82.6cm över golv

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 179.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 187.4cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 26mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 129.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 171cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 22.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 86.3cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 311.7cm
 • Längden är 340.6cm
 • 77.8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 34.6cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.9cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.08NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89.6cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 97.6cm
 • Skötbordets längd är 73.5cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 105.6cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 34.9cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.8cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.7cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 51.6cm

Krok

 • Kroken har höjden 89.5cm
 • Kroken är placerad 52.4cm från hörn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85.8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 53.4cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.08NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 125cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 110.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0.3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30.3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 196.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 196.6cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 45.6cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 67.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns på sittplatsen

Höj- och sänkbart bord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 75.5cm
 • Benutrymmet är 62.4cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 111.7cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 121.9cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 209cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.29NCS

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 102.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151.1cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 80.5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 110.6cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 139.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95.4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 209cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.21NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 78.5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 196.9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.21NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 218.1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 281.9cm bred

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 85.6cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 36mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2.8cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 85.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 93.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 176.5cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 107.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.19NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0.9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 144.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 172.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 422.8cm bred

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 175.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 183.3cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 299.7cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 140.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskeln

Gångmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Utformning av skylt från tak

Skylt vid dörr

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets passageöppning

Vindfångets passageöppning

Tröskel

Passage (Trappa & Hiss A)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Utformning av skylt från tak

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Handikapptoalett (I Passage Trappa & Hiss A)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage (Höger)

Skriv ut

Skylt på vägg

Ringklockan

Slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Mötesrum (Ett, i den högra passagen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Höj- och sänkbar stol

Bord

Omklädningsrum (Dam, i den högra passagen)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dusch

Dusch

Dusch

Omklädningsrum (Herr, i den högra passagen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Övrig toalett

Toalettens utformning

Dusch

Dusch

Dusch

Receptionshall (i högra passagen)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Receptionen

Receptionen

Disk med fast höjd

Glasruta

Fast placerad kortläsare

Behandlingsrum (Nummer två, i högra passagen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Övrig toalett (i den högra passagen)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Handikapptoalett (i den högra passagen)

Skriv ut

Bildsymbol (ej pictogram)

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Krok

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Samtalsrum (Behandlingsrum åtta, i den högra passagen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Höj- och sänkbar stol

Höj- och sänkbart bord

Passage (Vänster)

Skriv ut

Ringklockan

Slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Skylt på vägg

Behandlingsrum (Fjorton, i den vänstra passagen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Träningssal (i den vänstra passagen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Hjälpmedel för aktivitet

Övrig toalett (i den vänstra passagen)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning